foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Contact :
+49(0)551 2000 9991
e-mail: info@mma-land.eu

MMA-LAND.EU

Mixed Martial Arts

The Rizin FF confirmed new fighters:  (Fedor Emelianenko, Kazushi Sakuraba, Shinya Aoki, Gabi Garcia, Rena, Kaido Höövelson, Tsuyoshi Kosaka, Yuichiro Nagashima, Hiroyuki Takaya, Yuki Motoya, Andy Souwer, DJ.taiki, Nam Jin Jo, Jleana Valentino and Bruno Cappelozza ):

Rizin FF    

Rizin FF Rizin FF

Rizin FF Rizin FF

Rizin FF Rizin FF

Source: Rizin FF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizin FF Rizin FF 

Rizin FFRizin FF Rizin FF 

Rizin FF  

 

Source: Rizin FF