Monday, 19 October 2015 10:32    |  Hits: 759

Adrenalina Fight Częstochowa

(MMA Gyms)

   

ul. Św. Jana 24
Wejście pomiędzy Euro Warsztatem, a "obiadami domowymi"
Częstochowa
Poland

504460183

Find location and contact details of MMA training gym Adrenalina Fight Częstochowa in Częstochowa Poland, Polska.

Founded in 2005 Adrenaline Fight club Czestochowa is associated primarily with Krzysztof Kulak . Founder and head coach of the AFC needs no introduction to fans of mixed martial arts, but model ensures that the Czestochova MMA live to see themselves worthy successors. Young Crusaders in 2010, began to appear more on the professional rings , and the real input dragon scored Matthew Strzelczyk.

Założona w 2005 roku Adrenalina Fight Częstochowa to klub kojarzony przede wszystkim z Krzysztofem Kułakiem. Założyciela i głównego trenera AFC nie trzeba przedstawiać fanom mieszanych sztuk walki, ale Model dba o to, by częstochowskie MMA doczekało się godnych następców. Młodzi Krzyżowcy w 2010 roku zaczęli coraz częściej pojawiać się na zawodowych ringach, a prawdziwe wejście smoka zaliczył Mateusz Strzelczyk.

For more details about MMA training in this gym, please have a look at the homepage of  Adrenalina Fight Częstochowa or contact them directly.

You are the owner of  Adrenalina Fight Częstochowa and like to have your picture/logo or more informations at this site? Please contact us via E-Mail to contact@mma-land.eu. We´ll add the informations about your MMA gym for free!

back to MMA-Land.eu- Home

 
reload.gif